Kimse Duymasın

SON DAKİKA

KOCAOĞLU: ÖLMÜŞ EŞEK KURTTAN KORKMAZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kent gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı..

KOCAOĞLU: ÖLMÜŞ EŞEK KURTTAN KORKMAZ

Özelleştirme İdaresi tarafından satılan Bornova Ağaçlı Yoldaki Karayolları 2. Bölge MÜdÜrlÜğÜne ait alan nedeniyle dÜzenlenen yÜrÜyÜşe katılarak destek veren İzmir BÜyÜkşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu burada kent gÜndemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Aziz Kocaoğlunun açıklamasından satır başları şöyle:

“Ankara ziyaretim yanlış algılandı”
Ankaraya yaptığı ziyaretin yanlış algılandığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Yanlış algılandı, yahut basında yanlış algılandı. Siyaset giderek hızlandığı için sanıyorum. Esas olarak ben Çevre ve Şehircilik Bakanlığının fuar alanında bir ÇED talebi vardı, ÇED sÜreci başlasın isteniyordu. Onu mÜsteşar beyle, Ercan Tıraş beyle görÜştÜm. Bir de körfezde Devlet Demiryolları ile yÜrÜttÜğÜmÜz projede bir sınır tahsisi vardı. Onu da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MÜsteşarı Ercan Tıraş beyle görÜştÜm. Onlarda konuyu değerlendirdiler. İkisinin de bugÜn yarın hallolması lazım. İşin geciktiği ve bizim önerdiğimiz sistemin doğru olduğunu onlar da kabul ettiler. Böylece o iki problemi hallettik. Ankaraya çok seyrek gidiyorum. Ankaraya gitmişken görÜşmek Üzere Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlundan randevu almıştım. İzmiri konuştuk. Tamamen genel çerçevede bir değerlendirme oldu. Bir de iktisat kongresi var biliyorsunuz. Arkasından bizim Engelsizmir Kongresi var. Onları konuştuk. Neler yaptıklarımızı konuştuk. Adaylık konusunda açıkça söyleyeyim bir şey konuşmadık. Adaylık konusunda benim tutumumu biliyorsunuz. SÜreci izliyoruz. SÜreç devam ediyor. Ama ben dÜn de sayın genel başkanımıza gerekli bilgileri, yani İzmir ile ilgili bilebildiğim değerlendirmeleri yaptım” diye konuştu.

“Hemşehrilerimden sabırlı olmalarını bekliyorum”
Başkan Koacoğlu, kamuoyunda adaylık yönÜnde bir beklenti olduğu yönÜndeki soruya ise şöyle yanıt verdi:
“Böyle bir beklenti var, ben de buna hak veriyorum. Ama şöyle bir dÜşÜndÜğÜnÜzde nerenin belediye başkanı belli? Hiçbir yerin belediye başkanı belli değil. SÜreci izlemekte bizim en doğal hakkımız. Daha da çok sÜre var. Bu sÜreyi görmek istiyoruz. Bunu da hem genel merkezin, genel başkanın hem de benim belediye başkanı olarak en doğal hakkım olarak değerlendiriyorum. SÜreç içersinde bu kararı vermenin doğru olacağını, İzmir için, Ülkemiz için ve partimiz için doğru olacağına inanıyoruz. Böyle bir strateji yÜrÜtÜyoruz. Bunu da bÜtÜn İzmirli hemşehrilerimizin ve basınımızın anlayışla karşılamasını istirham ediyorum. Durum bundan ibaret. Yoksa herhangi bir problemimiz yok. Herhangi bir problemimiz olması için İzmir kamuoyundan farklı sinyallerin, farklı taleplerin gelmesi gerekir. Biz de kimsenin önÜnÜ kapatmıyoruz, herkes çalışmasını yapıyor. Farklı bir değerlendirme olursa ona da açığız. Biz burada sÜreci kentimiz için, Ülkemiz için ve partimiz için yararlı olacak şekilde götÜrÜyoruz”

“Herkes haddini bilsin”
Basında yer alan İzmir BÜyÜkşehir Belediyesinin kentsel dönÜşÜm ile ilgili gerekli adımları atmadığı yönÜndeki açıklamalara da cevap Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:
“Sayın Kentsel DönÜşÜm İl MÜdÜrÜ beyefendi devlet memurudur. 657 yasaya tabidir. Mevcut personel sistemine göre başka tÜrlÜ il mÜdÜrÜ olamaz. Bu il mÜdÜrÜ zatı muhterem İzmire geldiğinden itibaren herkese akıl öğretmekte, herkesle konuşmakta, İzmirin sağına soluna belli isim, belli yaftalar takarak İzmirdeki insanların kafasını karıştırmaktadır. Biz gecikmesine rağmen 7-8 yerde onay aldık, 7-8 yerde birden çalışmalarımızı sÜrdÜrÜyoruz. Bizim uyguladığımız yasa, 5393 sayılısı yasanın 73.maddesi. İnsana, insan haklarına, demokrasiye, orada yaşayan insanların hakkına, gayrimenkul ve mÜlkiyet hakkına saygılı olan tamamen uzlaşmacı bir yöntemle çözÜlecek olan sistemden yanayız ve bunu uyguluyoruz. Bunun için de biz Bayraklıda, Uzunderede uzlaşma görÜşmelerinde belirli bir noktaya geldik. Aktepe - Ermezde tespit çalışmalarını sÜrdÜrÜyoruz. Ege Mahallesinde planlama ve proje çalışmaları bitti, mutabık kaldık. Ballıkuyu ve Örnekköyde yine aynı şekilde. BÜtÜn bölgelerde çalışmaları yapıyoruz. Onların uyguladıkları yeni çıkan yasa, 6306 sayılı yasa. Bunu uygulayana, mÜteahhitse mÜteahhitin vatandaşın gayrimenkulÜnÜ istediği gibi sahiplenmesini getiriyor. Belediyeyse belediyenin, Bakanlıksa bakanlığın. Orada vatandaşın aleyhine kullanılabilecek bir çok maddeler var, dayatmacı bir yasa, ‘ben dedim oldu mantığına dayanıyor. Ve bu sayın muhterem İl MÜdÜrÜ, bu yasayla kentte dönÜşÜmÜ yapıyor. Bizim uygulamadığımız, aykırı bulduğumuz yasayla kent dönÜşÜmÜ yapıyor. Eğer elinde bir meziyet varsa, eğer bir işbilirliği varsa, kendisi o ceberut yasayla kent dönÜşÜmÜ yapsın. Bize söz söylemenin TÜrkiye Cumhuriyetinde kimsenin hakkı yoktur. Biz Kadifekalede heyelan bölgesinde, İzmir BÜyÜkşehir Belediyesinden 250 milyon lira para çıkararak, TOKİye çıktığımız yolda daireleri biz vereceğiz demelerine rağmen sonra vazgeçtiler, 75 milyon liraya bir kısım daireleri alarak, Uzunderedeki konutları alarak, sadece İzmirli Kadifekaledeki vatandaşlara verdiğimiz sözÜmÜzÜ, taahhÜdÜmÜzÜ yerine getirmek için kent dönÜşÜmÜnÜ yaptık, gerçekleştirdik. Bize bu konuda ve bugÜn uyguladığımız kent dönÜşÜmÜ konusunda hiçbir cepheden hiçbir Allahın kulu, değil siyasetçi bir şey söyleyemez. Bu İl MÜdÜrÜne gelince; bu İl MÜdÜrÜ eğer siyasete çok hevesliyse, devletin bÜrokratı değil, hÜkÜmetin bÜrokratıysa, hatta Bakanın bÜrokratıysa, hatta herhangi bir siyasi milletvekilinin siyasetçinin bÜrokratıysa, ona tavsiyem onurlu olan, etik olan şudur: İstifa eder, siyasetini yapar. Biz devlet memurluğundan siyasete geçmedik. İstifasını yapar, aday olur, seçim kazanır siyaset yapar. Bir bÜrokratın, 1 milyon 120 bin oyla, yÜzde 56.7 oyla seçilmiş bÜyÜkşehir belediye başkanını eleştirmeye, ona akıl öğretmeye, ona kent dönÜşÜmÜ öğretmeye, ona yol yöntem öğretmeye ne haddi vardır, ne hakkı vardır. Herkes haddini bilmek zorundadır. Artık bÜrokrasiler, artık bÜrokratlar, hÜkÜmeti de bırakın iktidar partisinin milletvekillerinin, milletvekilinin bÜrokratı, bu milletvekilinin bÜrokratı noktasına gelmiştir. Onun ekibi, bunun ekibi noktasına gelmiştir. Siz bunları basın mensubu olarak yazarsanız, minnettar kalırım, yazamazsınız da tabi yazamazsınız o da ayrı mesele. Ama bÜrokratların, kaymakamlar, Valiler, devletin Valisidir.”
Başkan Kocağlu şöyle devam etti:
“Basmane çukurundaki konuyu biliyorsunuz. Basmane çukurunda herkes konuşuyor, konuşuyor. O Basmane çukurunu, o hale getiren geçmiş belediye başkanımız sÜtten çıkmış ak kaşık gibi hala konuşuyor. Ben geçmiş belediye başkanlarının hiç birine bu gÜne kadar söz söylemedim. Söylemedim. Yine de söylemeyeceğim. Ama bıçak kemiğe dayanırsa, bakın bıçak kemiğe dayanırsa kime ne söyleyeceğimi çok iyi biliyorum. Bunu da böyle bilin. Orada biz gerekli ilaçlamaları yapıyoruz. Orada bu hukuki sorun var. Vali Beyin ‘BÜyÜkşehir Belediyesinin görevi demesine gerek yok. BÜyÜkşehir Belediyesi görevini biliyor. Aynı Vali Beyin ‘SÜmerbank arazisinde yasayı uygulayacağım. Ben kanunları uygularım diyerek mÜze olacak diye kendi sadece tek başına hÜkÜm vermesi bu kentin geleneğinde yok. Bu kentin yönetiminde yok. İl Genel Meclisinin, İl Özel İdaresinin malları yerel sermayedir, servettir. Bunu lise mezunu çocuk bilir. Devlette bÜrokrat olmaya da gerek yoktur. Buna rağmen burada, buranın mÜze olmasına, Ege Medeniyetleri mÜzesi olmasına karşı çıkan kimse yoktur. Orada paylaşılmak istenen mÜze bunun örtÜsÜdÜr. Bunu Vali Bey de çok iyi bilmektedir. Orada tam yapılmak istenen 40 bin metrekare inşaat alanı olan Turizm imar planı olan arsanın satılmasıdır. Elden çıkartılmasıdır. Bir yandaşa havale edilmesidir. Oradaki problem budur. Vali Beyin bunu gizlemeye saklamaya işbirliği etmeye hakkı yoktur. Vali Bey devletin Valisi olmak durumundadır. İzmirde yerelde yatırımcı en bÜyÜk kuruluş İzmir BÜyÜkşehir Belediyesi ve bağlı belediyelerdir. Vali Beyin görevi devlet adına, devlet kurumları adına İzmir BÜyÜkşehir Belediyesi ile buradaki yerel kurum ve kuruluşlarla, devletle, devlet kurumlarıyla koordinasyonu sağlamaktır. Yani bizim hakkımızı bizim önÜmÜze çıkan bÜrokratik engelleri Ankarada savunmaktır. Vali Bey bu görevi yapmak durumundadır ve zorundadır. Görevi budur. Ama Vali Bey de İl MÜdÜrÜne dediğim gibi siyaset yapacaksa bÜtÜn çıkışlarından bÜtÜn beyanatlarından siyaset yapmak istediğini ve hÜkÜmetin hatta hÜkÜmetin belli bir kanadının temsilcisi gibi İzmiri yönetmek istediğini, bunca yıllık 66 yaşındaki tecrÜbeme rağmen görÜyorum. Geçen kendisine gittim. Bunların hepsini tek tek anlattım. ‘Bunları biz diyalog içersinde sÜrdÜrebiliriz. Basından beyanat verilmekle bunlar olmaz dedim. Salı gÜnÜ kendisiyle makamında ziyaret ederek söyledim. Sanki ben tam tersini söylemişim gibi iki gÜndÜr basın Üzerinden İzmir BÜyÜkşehir Belediyesine bombardıman yapıyor. Sayın Valimizin böyle bir hakkı yoktur. Yerel seçimlerde başka bir amaçla buraya geldiyse bunu da yapmaya hakkı yoktur. İzmir, İzmirli 4 milyon insan, geçmişte bir çok insana verdiği gibi, Sayın Valimiz de eğer bu doğrultuda giderse ‘kanunu kullanıyorum diyerek hakkaniyet içersinde davranmadığı mÜddetçe İzmir BÜyÜkşehir Belediyesini ve İzmir halkını bulacaktır. Ben buradan Sayın Valime İzmir BÜyÜkşehir Belediyesinin seçilmiş belediye başkanı olarak ya benimle belli bir kurum içersinde belli bir hiyararşi içersinde beraber çalışırız, yahutta çalışamayız. Çalışamamak benim problemim değildir. ÇÜnkÜ beni getiren kararname değildir. Beni getiren 4 milyon İzmirlidir. Beni 4 milyon İzmirli getirdiği mÜddetçe buranın bir numaralı seçilmiş kişisi olarak ve bÜtçesi en bÜyÜk kurum olarak ve hÜkÜmetle on senedir yaptığı yatırımlarda daha fazla yatırım yapan İzmir BÜyÜkşehir Belediyesi olarak bu kentin kalkınması bu kenti kalkındırmaktan sorumluyum. İzmirli hemşerilerimiz bize yetki verdiği mÜddetçe kimseyi dinlemeyiz. Biz hesabımızı 397 yılla zaten veriyoruz. Bunu herkes bilsin ki ölmÜş eşek kurttan korkmaz. Biz öyle lafla sözle söylemle değil. Cumhuriyetten bu tarafa siyasetten gelen bir ailenin ferdi olarak, siyasetin kelleyi koltuğa almadan yapılmayacağını bilir, kelleyi koltuğa alır, siyaseti yaparız. Ben bugÜne kadar konuşmadım, aman HÜkÜmete saygı, aman Valiye saygı, aman şuna saygı, aman buna saygı. Yok kardeşim. Anlaşılmıyorsa anlatırız. Daha bildiğimiz çok şey var. Zamanı gelince bunları anlatırız. Burası TÜrkiyenin en huzurlu kenti. Devlet eliyle, bÜrokrasi eliyle bu kentin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur, kimsenin bozmaya da gÜcÜ yetmeyecektir.”


 

Etiketler :
Yorumlar
Bu habere henüz hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
BENZER HABERLER
Kimse Duymasın
Tüm Hakları Saklıdır.

Top