Kimse Duymasın

SON DAKİKA

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması koşulları açıklandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu, geçen yıl Fair Play tanıtım dalında Dünya Ödülü (Trophy)’i kazandıktan sonra, bu yıl yeni bir yarışma başlatmaya karar verdi ve Dünyada FairPlayi anlatan fotoğrafları ortaya çıkartmak için 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışmasını başlatıyor. .

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması koşulları açıklandı

Bornova Belediyesi’nin işbirliği ve desteği ile yapılacak yarışma 1 Haziran’da başlayıp, 30 Kasım’da sona erecek.Yarışma Dünyadaki tüm Olimpiyat komitelerine duyuruldu. TMOK’un Türkçe ve İngilizce sayfalarında da 1 Hazirandan itibaren yer alacak.

TMOK 1.DÜNYA FAIR PLAY FOTOĞRAF YARIŞMASI KOŞULLARI
 1.Yarışmanın adı : TMOK 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'dır.
2.Yarışma  destekçisi :TMOK 1.Dünya Fair Play Yarışması için İzmir Bornova Belediyesi  ile işbirliği yapmaktadır..
2.Yarışmanın amacı: Fair Play olgusunu Dünya’ nın tüm ülkelerinde Olimpiyat ruhu ile birlikte pekiştirerek farkındalık yaratmaktır ve konusu FAIR PLAY'dir.
3. Yarışma Sekretaryası: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu -Telefon No:+90 212 560 07 07
Faks No:+90 212 560 00 55- E-Posta Adresi:info@olimpiyat.org.tr -Adres:Olimpiyatevi 4. kısım sonu 34158  
Ataköy, İSTANBUL
Fotoğraflar MAİL ADRESİNE GÖNDERİLECEKTİR.
4. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla  3 fotoğrafla katılabilir.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar (siyah-beyaz ya da renkli), jpg/jpeg formatında, 300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz ise 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
İsimlendirme:
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
1.adım:İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
2.adım: Ülke Kodu ve Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır
3.adım:Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf
4.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcı için “omery” veya “omey” ya da ‘’oeyil” gibi).
5.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (A- Sayısal/Digital>D Serbest/Open O Isınma; Unutulan Gelecek (Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) > DA, B- Sayısal/ Küresel Isınma, Kavramsal / Yaratıcı Fotoğraf (Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) > DB).
6.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar)  ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir
( _ ).
8.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Fair Play; Unutulan Gelecek bölümü için çektiği “Kardeşlik” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDA1_kardeşlik” gibi olur…
9. adım: Fotoğrafın çekildiği makine markası ve modeli de  ayrıca belirtilmelidir.
5. Yarışma tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
“Yarışma seçici kurul üyeleri ile 1.derece yakınları (akrabaları) dışında amatör/profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.’’ ‘’Daha önce ödül almış/ sergilenmiş/yayınlanmış fotoğraflar katılamaz’’ Eğer düzenleyici bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine  sahiptir’’
6. Seçici Kurul (Jüri) : Seçici Kurul  toplantısı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu  Başkanı, Avrupa Fair Play Birliği Başkan yardımcısı  ve Dünya Fair Play  Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan ARIPINAR,TMOK Fair Play Komisyonu Başkan yardımcısı Prof.Dr. Bilge DONUK, TMOK Fair Play Komisyonu Genel Koordinatörü Murat ÖZBAY ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi İletişim Koordinatörü UĞUR KORMAZ’ın gözlemciliğinde yapılacaktır.
Seçici Kurul üyeleri: (Soyadı alfebetik sırayla yazılacak)
MURAT AĞCA Spor Yazarı ve Fotoğraf Sanatçısı
TUNCER CEBECİ  Fotoğraf Sanatçısı
ALİ TEOMAN GÜRAY TMOK Fair Play Komisyonu Koordinatörü
Prof. N.NİHAL KAFALI MİMAR SİNAN Üni.Güzel Sanat Akad. Dekanı
REMZİ YILMAZ TMOK Fair Play Komisyonu üyesi
MUSTAFA YALÇIN (Uluslar arası Foto Muhabiri)Paris
TÜRKİYE  GAZETECİLER CEMİYETİ’nden bir fotoğraf sanatçısı üye
FOTO MUHABIRLERİ DERNEĞİ’nden bir fotoğraf sanatçısı üye
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ’nden bir fotoğraf sanatçısı üye
BEYHAN ÖZDEMİR TFSF Başkanı ve İzmir 09 Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi
7. Yarışma Takvimi :
• Başlama Tarihi: 01 Haziran 2018
• Son Katılım Tarihi: 30 Kasım 2018
• Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 17 Aralık   2018
• Sonuç Bildirim Tarihi: 19 Aralık   2018
Yarışmaya katılacak eserler   1/ Ocak  2018 -  30 Kasım  2018 tarihleri arasında çekilmiş olmalıdır. Eserler  en geç  10 Aralık 2018 tarihine kadar  mail yolu ile  şartnamede belirtilen  TMOK sekreterlik adresine  gönderilmelidir. Son katılım tarihinden sonra gönderilecek eserler  değerlendirmeye alınmayacaktır. Seçici Kurul 2018  yılı  Aralık 17 sinde toplanır  ve değerlendirmesini tamamlar.
Derece alan eserler ve sahipleri 19 Aralık 2018 de TMOK’unwww.olimpiyat.org.tr  Web sitesinden açıklanır. Yarışmaya katılan eserler  derece alsın almasın  iade edilmez. Yarışmacı katılım formunu doldurup yollarken bu hususu kabul ettiğini belirterek formu imzalar. Seçici Kurul tarafında seçilecek  3 eser  ilk üç derece olarak belirlenir.
8. Ödüller :
1. 4000 TL
2. 2000 TL
3. 1000 TL
ve birer Fair Play şildi  ve katılım sertifikası ile ödüllendirilir.
Seçici kurul tarafından değerlendirilecek5 eserin her biri 400’er Lira  mansiyon ve birer  katılım sertifikası ile ödüllendirilir.
Bu derecelere giremeyen tüm eser sahiplerine  katılım sertifikaları ve teşekkür mektubu verilir. Seçici kurul tarafından  beğenilen ve seçilecek 50 eser TMOK 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması Albümünde ve Sergide  ilk sekiz dereceyi alacak eserlerle birlikte yer alır. Hiçbir değerlendirmeye giremeyen eserler ise  Fair Play  ve TMOK’ nin iş birliği yaptığı  Bornova Belediyesi’ nin  WEB   Sitesi Fotoğraf Yarışması  sayfalarında   kullanılmak üzere iade edilmez. Eser sahibi hiç bir hak talep edemez.
9. Eserlerin Geri Gönderimi :
Hiçbir değerlendirmeye giremeyen eserler ise  Fair Play  ve TMOK’nın iş birliği yaptığı  Bornova Belediyesi’nin  WEB  Sitesi Fotoğraf Yarışması  sayfalarında herzaman  kullanılmak üzere iade edilmez.
1.Dünya Fair Play Fotoğraf  Yarışmasının destekçisi İzmir BORNOVA  Belediyesi’dir.
10.Sorumluluk
DüzenlemeKurulu ödüllerin gönderimi sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Katılımcıların adresleri yanlış temin etmesinden kaynaklanan hususlarda hiç bir şekilde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; her türlü adres değişikliğinde yazılı şekilde yarışma sekreteryasına iadeli taahhütlü olarak bildirilmesi zorunludur.
Katılımcı bakımından:
Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler.
Katılımcıların bilerek veya farkında olmaksızın (şartnameyi titizlikle okumamalarından kaynaklanan) kural ihlali yapmaları halinde kuralihlali işlemi uygulanır.
a) Katılımcı, yarışmayagönderdiğiyapıtıntümüylekendisineaitolduğunuvetümizinlerininalındığınıkabul, beyanvetaahhüteder. Aksinedavrananlarhakkındakuralihlaliişlemiuygulanır.
b)Yarışmayagönderdiğifotoğrafüzerinde,yapıtkendisineaitolmadığıhaldekendisininmişgibigöstermeyevedeğerlendirmekurulunubuanlamdayanıltmayayönelik her türlümüdahalevedeğişiklikleriyapan.
c) Ödülve/veyasergilemealmışfotoğraflarınkatılımınınkısıtlandığıyarışmalarda
böylebirfotoğraflaya da bufotoğrafınanaunsureolarakkullanıldığıyapıtlarla
d) Yarışmaşartnamesindekikurallaraaykırıdavranankişilerhakkındakuralihlaliişlemiuygulanır.

İstanbul (TSA)

Yorumlar
Bu habere henüz hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
BENZER HABERLER
Kimse Duymasın
Tüm Hakları Saklıdır.

Top