Kimse Duymasın

SON DAKİKA

Kent Zirveleri

Çok yakın zamanda, Karşıyaka’da ki 3 katlı evimizi kentsel dönüşümden yararlandırmak isterken, kentsel dönüşüm yasasını yeterince bilmediğimiz için tam 8 ay kaybedecek kadar ciddi bir zarara uğradık.
Başkalarının da canının yanmaması için yönetiminde bulunduğum İzmir’i Sevenler Platformu (İzsev)’in öncülüğünde, İzmir Konfederasyonu (İzkonfed) ve Müteahhitler Federasyonu (Müfed) ile birlikte Hisdaş&Medyapol’ün de desteğiyle, “Kent Zirveleri” isimli programlarımızın ilki’ni,1 Haziran
Çarşamba günü Saat:13.00’de, İzmir Ticaret Borsası Meclis Salonu’nda “kentsel dönüşüm” olarak gerçekleşiyoruz. “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm”  başlıklı toplantımızın ilk bölümünde Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, Müteaahitler Federasyonu adına Necip Nasır, Mimarlar
Odası ve İnşaat Mühendisleri Odalarının temsilcileri ile İzka İnşaat’tan Şehir Plancısı Merve Kaya konuşmacı olacaklar. Moderatörlüğünü Batuder Başkanı Y. Mühendis-Mimar Akın Kazançoğlu yapacak. Etkinliğin ikinci bölümde ise Çevre Şehircilik İzmir İl Müdür Yardımcısı Akif Kahya ve Mimar
Hüsamettin Özkaymakçı, Kentsel Dönüşüm yasasının getirileri ve sağlayacağı imkanlar konusunda bilinmezlikler hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirecekler. Toplantılara İzmir İline bağlı muhtarlar ve ilgili kurum temsilcileri de katılacaktır. Tamamen gönüllülük anlayışıyla düzenlediğimiz bu etkinliğimize ilgi duyan herkesi bekliyoruz. DR. BEHÇET UZ’u İYİ TANIYALIM… DR. BEHÇET UZ (2010-2015) SAĞLIK&TIP ve ECZACILIK ÖDÜLLERİ… 93 yıllık geçmişimizle dünyanın en yaşlı Cumhuriyetlerinden birisi olan Türkiye Cumhuriyetinin 1923’ten 1960’a kadar olan ilk 37 yılı
tam anlamıyla devrim sürecidir. Ülke ve toplumun alınyazısını değiştirmek amacıyla yollar, barajlar, köprüler yapılıp okullar açılmış... Ülkenin her tarafı demir ağlarla örülmüş, el zanaatları “endüstriye”, köylü yığınları ise “kent kimliğine” büründürülmüştür. Her şey mucize gibidir. Türkiye’miz
Osmanlı’nın karanlığını terk edip Atatürk’ün Önderliğinde dev lambasından çıkmış, çağdaş uygarlık düzeyine, demokratik süreçle ulaşma yoluna girmiştir.
30’ncu ölüm yıldönümünde andığımız, 123 yaşında ki Dr. Behçet Uz, Cumhuriyetimizin ilk 37 yılı içinde rol almış, emsalsiz bir vatan mücahididir. Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği buyruk gereği arkadaşlarıyla birlikte bir çocuk hekimi olarak İzmir’deki
Müslüman Türk halkın sağlık sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilmiştir. 11 Eylül 1922 günü yüz yüze konuştuğu Gazi Paşa’nın talimatlarıyla da <İzmir’in yeniden yaratılması> görevini üstlenmiştir.
1923 İzmir İktisat Kongresine amele grupları temsilcisi olarak katılmıştır.
Emperyalist düşmanın yakıp yıktığı Milli Mücadele sonrasının İzmir’ini yepyeni bir şehircilik anlayışıyla yeniden düzenlemiştir. 9,5 yılı Belediye Başkanlığı olmak üzere 15,5 yıl süren belediyecilik döneminden sonra yine Gazi Paşa’nın çağrısıyla Denizli ve İzmir Milletvekilliklerinde bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı sırasında Türkiye’nin “İlk Sağlık Şurasını” toplamıştır. Yıllar sonra Çin Devrim Lideri Mao’nun bile örnek alıp uyguladığı ilk ulusal ve yerel sağlık stratejilerinin mimarı Dr. Behçet
Uz’dur. Ticaret Bakanlığı sırasında Türkiye’nin ilk ticari rejim planlamasını gerçekleştirmiş, ekmek üretimine kalıcı ve standart yöntemler getirmiştir. Milletvekillikleri ve Bakanlıkları sırasında memleketin her tarafına ayırım yapmadan hizmet götürmüştür. Dr. Behçet Uz... Verem başta
olmak üzere Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’ye özgü tüm hastalıkların bertaraf edilmesini sağlamıştır. Çok sevdiği kızı Mübeşşir’i geçirdiği verem hastalığı sonucunda 14 yaşında kalp romatizmasından kaybedince kahrından kendisini tamamen Vatan Millet hizmetine vermiştir. 27 Mayıs ihtilali sonucunda, sanki hizmetlerinin mükafatı olarak Yassıada ve Kayseri zindanlarında ağırlanmıştır. Umumi af sonrasında döndüğü İzmir’de büyük bir ekonomik sıkıntı içine düşmüş olmasına rağmen; yılmamış, var gücüyle çalışarak İzmir’e BEÇ adını taşıyan ilk alışveriş merkezini ve şimdilerde Bornova Anadolu Lisesi olan İzmir Koleji’ni kazandırmıştır. Kanserle mücadele çalışmalarına fiilen katılarak “Kanserle Mücadele Cemiyetleri”nin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Düzensiz kentleşmeyi ve doğal değerlerin yok edilişini görüp; “hiç değilse Yamanlar eteklerini, Bayraklı ve Turan sırtlarını gecekondulaşmaktan kurtarayım” deyip; <İzmir Atatürk Ormanı’nı –
Kültürpark’ı Koruma ve Anıt Yaptırma Derneği>’ni, kentin yeşil dokusunu da Koruma hedefiyle birlikte kurmuştur. İzmir’den Karşıyaka’ya baktığımızda şayet az da olsa birazcık yeşil gri karışımı bir alan görebiliyorsak; orası Dr. Behçet Uz’un yarattığı Ataorman’dır. Hasbelkader; Dr. Behçet Uz’un
yarattığı dernek ve kurumların tamama yakınının muhafızlığını Sancar Maruflu olarak, Ben sürdürmeye çalışıyorum.
Merhum Dr. Behçet Uz’un adının “ahde vefa” misali; kurduğu Kültürpark’a verilmesi gerekmez mi? Geçmişte büyük zorluklarla kurduğu ve adının verildiği çocuk hastanesinin bile tabelasını kaldıran bir zihniyet hala ayaktadır. Ne acıdır “Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi”ne hakkı olan ismi bile, toprağa verildiği sabah verilebilmiştir. Ben 30 yıldır yaptığım teklifimi bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yapıyorum; İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kurulduğu Kültürpark Alanı; “Dr. Behçet Uz
Kültürparkı” adını almalıdır. DR: BEHÇET UZ SAĞLIK – TIP ve ECZACILIK BAŞARI ve ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI… Açıklama; TÜBÖK – Türk Başarı Ödülleri Kurulu Başkanı Prof. Dr. NAMIK ÇEVİK ile Genel Koordinatör SANCAR MARUFLU tarafından yapıldı… Dr. Behçet Uz ile birlikte kurduğumuz bazı
geleneksel uygulama ve etkinlikleri heyecan ve coşku ile sürdürüyoruz. 1986 yılında başlattığımız, “Dr. Behçet uz Sağlık’ta, Tıp’ta, Eczacılık’ta Başarı ve Üstün Hizmet Ödülleri” olarak 5 yılda bir verdiğimiz ödüllerden
2010-2015 yıllarını içeren dönem ödüllerini almaya hak kazananların ödül sunum törenini, 31 Mayıs 2016 Salı günü, Saat: 14.30’da, Köprü-Hakimevleri, Dr. Behçet Uz Parkı’nda yapacağız. Ödül almaya hak kazananların son 10 yıllık hizmet ve çalışmaları baz alınarak incelenmiş ve belirlenen 87 aday adayı ile ilgili “kamuoyu araştırması” da yapılarak çıkan sonuçlar değerlendirilerek onaylanmış ve açıklanmaya hazır hale gelinmiştir. Ödül almaya hak kazananlar şöyledir; Tüm zamanların mükemmellik ve Liyakat ödülü: Ayşe Mayda’ya, Onur Ödülleri Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Prof. Dr. Mehmet Füzün’e, Anı Onur Ödülleri Konak Belediye Başkanı Av. Sema Pekdaş ile Konak’ın eski Belediye Başkanları Muzaffer Tunçağ ve Erdal İzgi’ye, Geleneksel Üstün Başarı Hizmet Ödülleri ise; Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Estetik Cerrahisi, Yara Araştırma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Barutçu’ya, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Çağrı Büke’ye, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Özbaran’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği’ne, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Zübeyde Hanım Hastanesi’ne, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’ne, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı’na, Prof. Dr. Erdem Tunçbay’ın, Prof. Dr. Nurcan Özdamar’ın ve Prof. Dr. Yusuf Erşahin’in anılarına, “Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı”na, Dokuz Eylül Özel Ambülans ve Hasta Kurtarma Hizmetleri Ltd. Şti.’ne, Dr. Mustafa Enver’in ve Dr. Selahattin Akçiçek’in anılarına,
“İzmir Tabibler Odası” na, Ecz. Işık Boyacıgiller ve Ecz. Levent Kamacık’ın anılarına, “İzmir Eczacılar Odası”na, Kit-Vak Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı’na verilmesi saptanmıştır.
Dr. Behçet Uz gibi emsalsiz bir değerin adını taşıyan bir ödülü alacak olanları, kutluyorum. PROF. DR. SADIK ACAR’I ANDIK… NAZIM HİKMET’İ CUMA GÜNÜ ANACAĞIZ… Mayıs ayı çok hızlı geçiyor. Konak Rotaract Kulübü gençleri ile bir <İzmir Güzellemesi> sohbeti yaptık. 15’nci Alsancak Festivali’nin etkinliklerinde ki görev ve sorumluluklarımı yerine getirdik. 8 yıl önce bugün 29 Mayıs 2008 günü, İktisat Duayeni Prof. Dr. Sadık Acar’ı
yitirmiştik. Sadık Hocamızı, önceki gün Karşıyaka, Doğançay Kabristanı’nda, Ailesinin ve öğrencilerinin katıldıkları bir törenle, rahmet ve sevgiyle andık. 2 Haziran’da, İzfak – İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği’miz
olarak, Ramazan öncesi ilk yardım dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. 3 Haziran da ise, Saat; 15.30’da Kültürpark’da ki “Nazım Hikmet Anıt Heykeli” nin önünde, enternasyonal Türk Şairi ve düşün adamı Nazım Hikmet Ran’ı 53’ncü ölüm yıl gününde anacağız.

Etiketler :
Yorumlar
Bu habere henüz hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
YAZARLAR
PUAN DURUMU
Takım
O
G
B
M
Av
P
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kimse Duymasın
Tüm Hakları Saklıdır.

Top